Gallery
Ilé Abomalé Ifá - Òrìsá


Ìtèlodú
Òsá Ìrètè

Páinádù
Ìworí Ìrètè

Ìtèlodú
Ògúndá Òsá

Sodò Òrìsà Senube

Ìtèlodú
Ìká Òwónrín

Wémíilérè Òrúnmìlà

Wémíilérè Asójaanú

Ìtèlodú
Mérin

Èfìk
Barondo

Ojó ìbí èkínní Ìká Òwónrín

Ìtèlodú
Ogbè Òfún

4 October
2008

Ìtèlodú
Òsá Méjì

Sodò Òrìsà
Alex & Xander


Ojó ìbí èkínní Ògbe Ofún

Ojó ìbí èkínní Ìworí Ìrètè

Ojó ìbí èkínní Esijun

4 October
2009

Ojó ìbí èkínní Òsá Méjì

Owo Ifá Kan
Ceremony

Arrival in Nigeria

Fagbohun Temple

Orí
Ceremony

Igba Iwa Odu Ceremony


Chief Ceremony

Sángo Temple

Meeting with W. Abimbola

Meeting with Aragba
Ojó ìbí èkínní Alex y Xander a
Ìtèlodú
Bàbá Éjìogbè

Páinádù
Ogbè Òfún
         


Ilé Abomalé Ifá - Òrìsá. | e - post: osawo@ileabomale.com
Copyright © 2009