Galeria
Ilé Abomalé Ifá - Òrìsá


Ìtèlodú
Òsá Ìrètè

Páinádù
Ìworí Ìrètè

Ìtèlodú
Ògúndá Òsá

Sodò Òrìsà Senube

Ìtèlodú
Ìká Òwónrín

Wémíilérè Òrúnmìlà

Wémíilérè Asójanú

Ìtèlodú
Mérin

Èfìk
Barondo

Ojó ìbí èkínní Ìká Òwónrín

Ìtèlodú Meji
Ogbè Òfún & Ìrètè Òkànràn

4 Octubre 2008

Ìtèlodú
Òsá Méjì
Sodò Òrìsà
Alex & Xander


Ojó ìbí èkínní
Ìworí Ìrètè

Ojó ìbí èkínní Esijun
4 Octubre 2009
Ojó ìbí èkínní Òsá Méjì
Consagración Owo Ifá Kan

Llegada a Nigeria

Templo Fagbohun

Consagración de Orí

Consagracion Igba Iwa Odu

Consagración de Chief

Visita al Templo de Sángo Encuentro con W. Abimbola
Visita al Aragba
Ojó ìbí èkínní Alex y Xander
Ìtèlodú
Bàbá Éjìogbè
Owo Ifa Kan ElenaOwo Ifá Kan Elena
Sodò Òrìsà Mitsuko y AndySodò Òrìsà
Mitsuko & Andy
2012
Owo Ifa Kan Junio 2012Consagración Owo Ifá Kan Junio 2012 4 Octubre 20124 Octubre 2012 Ìtèlodú Mérin Octubre 2012 Aláyò odún
24 Ìtèlodú
Sodo Òrìsà Elena, Judith & JoelandiSodò Òrìsà Elena, Judith & Joelandi 2013
4 octubre 20134 Octubre 2013 Isefá márùnConsagración Owo Ifá Kan Octubre 2013 Consagración Owo Ifá Kan Diciembre 2013 Sodò Òrìsà Claudia y MiriamSodò Òrìsà
Claudia & Miriam
Enero
2014
Consagración Owo Ifá Kan Febrero 2014 Páinádù Éjìogbè & Òturá Òsé Marzo 2014
Ìtèlodú Mèta Marzo 2014 Ìtèlodú
Ogbè Ìká Septiembre 2014


Ilé Abomalé Ifá - Òrìsá. | e - post: osawo@ileabomale.com
Copyright © 2009